Soal Remidi online kelas XI IPS

Untuk memfasilitasi kebutuhan siswa dalam mengejar prestasi dibidang mata pelajaran Matematika, saya menaruh soal remidi online untuk Siswa kelas XI IPS di Blogg Info Math | Ra'want Matematikakah ini. Soal ini diharapkan melengkapi soal-soal matematika SMA.
Selain triks dan cara belajar matematika + perangkat mengajar matematika SMA berkarakter, Info math menampilkan soal online untuk siswa yang remidi, pengayaan atau latihan.


Soal online ini  terdiri dari 10 butir soal dengan jenis multiply chois 5 option jawaban oleh karena itu pilihlah satu jawaban yang paling BENAR.


Soal remidi secara online ini harus dikerjakan oleh siswa kelas XI IPS-1 dan kelas XI IPS-2 SMA Ma'ari NU 11 ( SMA Jenderal Sudirman-Kalpare).
Sebagai panduan siapa saja yang harus mengerjakan soal remidi ini, maka saya taruh daftar nilai sebagai berikut:

DAFTAR NILAI MATEMATIKA SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2011-2012

Kelas          : KELAS XI IPS-1
Nomor    Nama Siawa             L/P    NILAI RAPORT
                                                            KOGN    AFEKTIF
1         Ainul Yaqin                        L    26    C
2         Ali`ul Arif                            L    76    B
3         Alif Fitnia                          P    62    B
4         Arino Fachrizal                    L    79    B
5         Asiyatul Hasanah                 P    78    B
6         Chrisnaning Tyas AP            P    70    B
7         Dian Shanti Maulita              P    80    A
8         Erik Safa Rahmadani            L    75    B
9         Evi Apriyani                          P    76    B
10         Fahad Abdullah                L    60    B
11         Fery Aziz                            L    80    A
12         Fitria                                  P    78    B
13         Galih Arengga Putra        L    61    B
14         Imam Syafi'i                        L    76    B
15         Ivarotul Hidayah                  P    77    B
16         Lutfiana                               P    78    B
17         Lya Nurhasanah                P    60    B
18         M. Sopyan Hadi                   L    82    A
19         Mai Setyawati                       P    82    A
20         Masruhan Dahlan                  L    80    A
21         Melinda Kristanti                   P    78    B
22         Muhammad Nur Shodiq     L    60    B
23         Muhammad Samsul Arifin      L    80    A
24         Muhammad Thoha             L    60    B
25         Nikmatul Jannah                    P    78    B
26         Oky Ade Jaya Iswahyudi      L    75    B
27         Riski Hidayat                        L    75    B
28         Sholikin Abdullah                  L    60    B
29         Tahani Naning W                  P    75    B
30         Wahyuningsih                        P    76    B
KETERANGAN :
NAMA-NAMA YANG SAYA BLOGG "WAJIB REMIDIAL TES" ONLINE

Kelas          : XI IPS-2
Nomor    Nama Siawa                L/P    NILAI RAPORT
                                                            KOGN    AFEKTIF
1         Abdul Latif                         L    60    B
2         Ahmad Fadhil                       L    75    B
3         Amzatur Rohman Dika          L    75    B
4         Ana Fitria                             P    76    B
5         Andi Saputra                      L    47    C
6         Ardianto                             P    39    C
7         Ayu Hamidah                     P    66    B
8         Budi Pratiwi                         P    78    A
9         Deni Setiawan                      L    77    B
10         Desy Trianawati                 P    77    B
11         Imam Arifin                     L    60    B
12         Imam Rodhani                L    60    B
13         Imam Tantowi                 L    60    B
14         Lina Lusiana                     P    76    B
15         M. Ilham Nur Habibi        L    75    B
16         Mimia Rasa                     P    80    A
17         Muhammad Syafi`i           L    75    B
18         Novia Eka Ari W             P    75    B
19         Nurul Huda                    L    40    C
20         Putri Chintya Hadi            P    75    B
21         Reni Susanti                     P    86    A
22         Rina Umami                     P    78    B
23         Rizki Afandi                     L    75    B
24         Shinta Eka Deviana          P    78    B
25         Siti Patimah                      P    87    A
25         Timbul Wiyono                 L    75    B
25         Widayati                          P    80    A
26         Ainur Rofiq                      L    78    B
KETERANGAN :
NAMA-NAMA YANG SAYA BLOGG "WAJIB REMIDIAL TES" ONLINE

SOAL REMIDI ONLINE KELAS XI IPS-2 SEBAGAI BERIKUT :
INGAT : 
JIKA SUDAH SELESAI :
TULIS NAMA, KELAS DAN NILAI PADA KOLOM KOMENTAR DI BAWAH.


UNIQUE TRADISIONAL @ INDONESIA, U KNOW ?? KLIK HERE PLEASE

15 komentar:


 1. untuk siswa yang mau nulis di comennt klik tulisan "Post Comment"
  selamat datang di pembelajaran online


 1. Wow Pak guru Online keren nih.Sukses Follower .Di tunggu followbacknya ya


 1. Pak bagaimana adsensenya udah pernah PO tidak maaf menanyakan hal ini cuma sesama publisher bolehlah saling share


 1. sejak september sampai sekarang belum pernah PO, Bang. Gimana internet marketing kok sangat berat, ya


 1. EVI APRIYANI
  XI IPS 1
  NILAI 80

 1. fahat abdullah

  fahat abdullah
  xi ips-1
  nilai 90

 1. imam arifin

  imam arifin
  XI ips-2
  80

 1. ainul yakin

  ainul yaqin
  x1 ips 1
  nilai 90
  pak kulo mantun ngerja`aken lek dereng mlebet mboten
  semerap nggeh .... yo wez pak aq te bubuk dikek azkum hehehe


 1. alhamdulillah do pinter kalau UH online


 1. ABDUL LATIF
  XI IPS 2
  ABSEN 01
  NILAI 80

Powered by Blogger.